Във връзка с изпълнението на проект „МЛАДИ, АКТИВНИ, КРЕАТИВНИ”, по Договор BG05M9OP001-1.003-0065-С01/29.08.2016 г., процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015 ”, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бенефициентът „АРХ МЕДИЯ ГРУП“ ООД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО И СЪРВЪРНО ОБОРУДВАНЕ”
 
Дата на публикуване на настоящата покана: 27.01.2017 г.
Срок за подаване на оферти: 03.02.2017 г., до 23:59 часа
Документация може да свалите от тук

Благодарим Ви за запитването. Наш служител ще се свърже с Вас до 24 часа.
Ако имате други въпроси можете да ни потърсите на тел: 0899 920 816 или [email protected]

Запитване

Имейл *:
Телефон *:
Град *:
Съобщение *: